انگلیسی
سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

هادی رحیمی

مرتبه علمی:    دانشیار پایه 13

پست الکترونیکی :       h_rahimi[at]tabrizu.ac.ir

rahimi.hadi[at]yahoo.com

تلفن:                              

              04712225311

09143124762

 
کتاب ها

تالیف: مقدمه ای بر اپتیک نوین  (Introduction to Modern Optics)


انتشارات آشینا- ویراست اول- اول پاییز94 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.