انگلیسی
سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

هادی رحیمی

مرتبه علمی:    دانشیار پایه 13

پست الکترونیکی :       h_rahimi[at]tabrizu.ac.ir

rahimi.hadi[at]yahoo.com

تلفن:                              

              04712225311

09143124762

 
سوابق شغلی

               Academic Position:

Name of  Institution

Field of Specialization

Date

Title of Position

to

From

Islamic Azad University Shabestar Branch

 

Laser

 

Now

 

2010

Assistance Prof.

                    Membership to Scientific Associations:

Year

Position Held

Country

Name of Institution/Association

2010-Now

Membership

Iran

 Optics and photonics society of Iran 

2010-Now

Membership

Iran

     The physics society of Iran 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.