انگلیسی
جمعه ٣٠ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

هادی رحیمی

مرتبه علمی:    دانشیار پایه 13

پست الکترونیکی :       h_rahimi[at]tabrizu.ac.ir

rahimi.hadi[at]yahoo.com

تلفن:                              

              04712225311

09143124762

 
Home
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.