انگلیسی
پنج شنبه ٠١ آذر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

هادی رحیمی

مرتبه علمی:    دانشیار پایه 14

پست الکترونیکی :       h_rahimi[at]tabrizu.ac.ir

rahimi.hadi[at]yahoo.com

تلفن:                                              09143124762 

orcid 0000-0003-4723-6953

 
Home
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.